Adresář

Nabízí poradenskou a terapeutickou pomoc ve všech oblastech sexuality. Stěžejním článkem je práce ergoterapeuta, instruktora soběstačnosti, psychologa a zdravotní sestry. Služby poskytuje v rámci sociálně-rehabilitačních pobytů i v podobě odborného poradenství.

Czepa Nabízí poradenskou a také peer-mentorskou podporu ve všech oblastech sexuality, může probíhat i v domácím prostředí. V případě potřeby odkáže na dalšího odborníka především z řad lékařů.

Poradenství v oblasti sexuální aktivity zde poskytuje ergoterapeut a instruktor soběstačnosti.

Poradenský a terapeutický přístup zajišťuje tým specialistů: neurolog, urolog, sexuolog, dále pak psycholog, ergoterapeut a fyzioterapeut.

Poradenský a terapeutický přístup k řešení sexuality zabezpečuje instruktor soběstačnosti, ergoterapeut, urolog, fyzioterapeut.

Komplexní přístup lékařů-specialistů: neurologa, urologa, sexuologa, dále pak psychologa, ergoterapeuta, fyzioterapeuta.

Komplexní přístup lékařů-specialistů: neurologa, urologa, dále pak psychologa, ergoterapeuta, fyzioterapeuta.

Poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti sexuality. Nabízí také psychoterapeutickou podporu a informuje o sexuální asistenci.